Giới thiệu

1. Giới thiệu chung:

- Công ty TNHH Minato Việt Nam được thành lập ngày 26/12/2013.

- Công ty TNHH Minato Việt Nam chính thức hoạt động vào ngày 02/01/2014.

2. Lĩnh vực hoạt động:

- Xây dựng nhà các loại

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

3. Dự án thực hiện:

- Căn hộ The Minato Residence Hải Phòng 

Dự án đầu tư & phát triển
Hỗ trợ thanh toán, nạp tiền
0839.202.123
Trợ giúp đăng tin
0903.642.123
Trợ giúp đăng tin
098.999.7054
Trợ giúp đăng tin
078.615.7689