Mở bán tòa Canary, tháp cuối cùng dự án Đảo Kim Cương - Diamond Island

Mở bán tòa Canary, tháp cuối cùng dự án Đảo Kim Cương - Diamond Island

Canary là toà tháp duy nhất của giai đoạn 2 dự án Đảo Kim Cương có vị trí nằm ngay góc (vị trí tương tự như tháp Brilliant giai đoạn 1 của dự án).