Hoạt động doanh nghiệp

Tập đoàn Lã Vọng sở hữu nhiều dự án mang tại tiếng

Tập đoàn Lã Vọng sở hữu nhiều dự án mang tại tiếng

Sở hữu nhiều công trình, dự án, chuỗi nhà hàng sang trọng tại Thủ Đô. Nhưng tập đoàn Lã Vọng lại có nhiều tai tiếng trong việc giao đất và sử dụng đất.