Hồ Chí Minh
Tìm bất động sản theo khu vực, dự án...

Hoạt động doanh nghiệp

Địa ốc Alibaba né tránh điều tra

Địa ốc Alibaba né tránh điều tra

Khi được yêu cầu cung cấp hồ sơ phục vụ cho quá trình điều tra, công ty địa ốc Alibaba có thái độ né tránh, có tình tỏ ra thải độ bất hợp tác với Phó chánh Thanh tra sở và nhất định không cung…