Doanh nghiệp Nhà nước bị định giá thấp để trục lợi

Doanh nghiệp Nhà nước bị định giá thấp để trục lợi

Trong kỳ họp ngày 28/5, đại biểu Trần Văn Minh nhấn mạnh đến việc quản lý đất đai của DNNN. Ông cho biết, khi định giá doanh nghiệp, nhiều nơi đã không tính đến giá trị quyền sử dụng đất. Hoặc…