Nhu cầu mua Nhà ở xã hội cao, vốn hổ trợ lại ít đi

Nhu cầu mua Nhà ở xã hội cao, vốn hổ trợ lại ít đi

Vừa qua, Ngân hàng chính sách thành phố Hồ Chí Minh công bố, chỉ mới nhận được 50 tỉ đồng trong gói 1.260 tỉ đồng để thực hiện chính sách Nhà ở xã hội.