Hồ Chí Minh
Tìm bất động sản theo khu vực, dự án...

Tài chính - Chứng khoán

Ngân hàng phá sản: Tiền gửi của người dân sẽ thế nào?

Ngân hàng phá sản: Tiền gửi của người dân sẽ thế nào?

Theo dự án luật mới, Chính phủ sẽ quyết định phương án phá sản ngân hàng. Cũng Chính phủ sẽ quyết định mức cho vay đặc biệt của NHNN để chi trả số tiền gửi của cá nhân còn lại sau khi đã…