Chung cư Vĩnh Hội xuống cấp, đe dọa tính mạng của nhiều hộ dân

Chung cư Vĩnh Hội xuống cấp, đe dọa tính mạng của nhiều hộ dân

Theo kết quả kiểm định, đánh giá mức độ nguy hiểm, chung cư Vĩnh Hội được xếp ở mức D, tức là khả năng chịu lực của kết cấu tòa nhà không thể đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường, khiến…