Nối đuôi Phú Quốc, Vân Đồn, tỉnh Khánh Hòa ngưng việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất

08/05/2018

Ngày 7/5 vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công văn chỉ đạo về việc tạm dừng việc chuyển mục đích sử dụng, tách thủa, chuyển quyền sử dụng tại khu vực đang quy hoạch xây dựng Đơn vị Hành Chính-Kinh Tế đặc biệt Bắc Vân Phong.

Cụ thể theo văn bản Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh gửi Sở Tài nguyên – Môi trường vào ngày 7/5 vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có chỉ đạo về việc tạm dừng chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất tại khu vực quy hoạch xây dựng Đơn vị Hánh chính – Kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Tài nguyên – Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong và UBND huyện Vạn Ninh tham mưu, dự thảo văn bản cho UBND tỉnh chỉ đạo tạm ngừng việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Vạn Ninh.

Việc tạm ngừng này có hiệu lực cho đến khi quy hoạch chung xây dựng Đơn vị Hánh chính – Kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên – Môi trường báo cáo lại trong ngày 9/5 tới đây

Trước đó, ngày 3/5, thừa lệnh UBND tỉnh Quảng Ninh, Văn phòng UBND tỉnh có công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng mọi giao dịch, chuyển nhượng đất trên địa bàn huyện Vân Đồn. Nội dung văn bản tương tự như của UBND tỉnh Khánh Hòa nêu trên.

Cũng chỉ 1 ngày trước đó, ngày 2/5, UBND huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cũng có công văn chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tạm dừng chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp phân lô, tách thửa có diện tích dưới 500m2 trên địa bàn huyện.

N.Đăng