Chọn người hợp tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1980

Chủ nhà Canh Thân nên mời những vị khách có năm sinh sau đây đến xông nhà đất đầu năm: 1948; 1988; 1951; 1972; 1981; 1949; 1957; 1958; 1964; 1973.

Nếu không tìm được người có năm sinh như trên xông nhà, chủ nhà cũng có thể nhờ các tuổi Tỵ, Tý hoặc Thìn có tam hợp, lục hợp địa chi với tuổi mình.

Sau đây là bảng đánh giá 3 tuổi xông nhà đẹp nhất:

Tuổi xông nhà 1948 (Mậu Tý - Tích lịch hỏa)

- Ngũ hành của tuổi Mậu Tý là Hỏa, của gia chủ là Mộc, 2 hành này tương sinh, rất tốt
- Ngũ hành của năm nay là Hỏa, của tuổi Mậu Tý là Hỏa, 2 hành này không sinh, không khắc, có thể dùng được
- Thiên can của tuổi Mậu Tý là Mậu không tương hợp, không xung khắc với Canh của gia chủ, có thể dùng được
- Thiên can của năm nay là Bính không tương hợp, không xung khắc với Mậu của tuổi Mậu Tý, có thể dùng được
- Địa chi của tuổi Mậu Tý là Tý tương hợp với Thân của gia chủ, rất tốt
- Địa chi của năm nay là Thân tương hợp với Tý của tuổi Mậu Tý, rất tốt

Tổng điểm: 16/20 (Tốt)

Người xông nhà tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 - Đại lâm mộc

- Ngũ hành của tuổi Mậu Thìn là Mộc, của gia chủ là Mộc, 2 hành này không sinh, không khắc, có thể dùng được
- Ngũ hành của năm nay là Hỏa, của tuổi Mậu Thìn là Mộc, 2 hành này tương sinh, rất tốt
- Thiên can của tuổi Mậu Thìn là Mậu không tương hợp, không xung khắc với Canh của gia chủ, có thể dùng được
- Thiên can của năm nay là Bính không tương hợp, không xung khắc với Mậu của tuổi Mậu Thìn, có thể dùng được
- Địa chi của tuổi Mậu Thìn là Thìn tương hợp với Thân của gia chủ, rất tốt
- Địa chi của năm nay là Thân tương hợp với Thìn của tuổi Mậu Thìn, rất tốt

Tổng điểm: 16/20 (Tốt)

Người xông nhà tuổi Tân Mão sinh năm 1951 - Tòng bách mộc

- Ngũ hành của tuổi Tân Mão là Mộc, của gia chủ là Mộc, 2 hành này không sinh, không khắc, có thể dùng được
- Ngũ hành của năm nay là Hỏa, của tuổi Tân Mão là Mộc, 2 hành này tương sinh, rất tốt
- Thiên can của tuổi Tân Mão là Tân không tương hợp, không xung khắc với Canh của gia chủ, có thể dùng được
- Thiên can của năm nay là Bính tương hợp với Tân của tuổi Tân Mão, rất tốt
- Địa chi của tuổi Tân Mão là Mão không tương hợp, không xung khắc với Thân của gia chủ, có thể dùng được
- Địa chi của năm nay là Thân không tương hợp, không xung khắc với Mão của tuổi Tân Mão, có thể dùng được

Tổng điểm: 15/20 (Tốt)

(Theo tuvisomenh)
Có thể bạn quan tâm
Mới cập nhật

Bán được giá tốt,

Cho thuê nhanh chóng!

Hàng ngàn người đã bán và cho thuê trên bds123.vn

Bán và cho thuê với bds123.vn
Hỗ trợ thanh toán, nạp tiền
0839.202.123
Trợ giúp đăng tin
0903.642.123
Trợ giúp đăng tin
098.999.7054
Trợ giúp đăng tin
078.615.7689