CII giảm tỷ lệ sở hữu tại CII E&C, tính đưa công ty con này lên niêm yết tại HoSE

01/11/2016

CII dự kiến sẽ bán ra 19,37 triệu cổ phần CII E&C với giá bán dự kiến 22.000 đồng/cổ phần, hơn gấp đôi giá vốn hiện tại của CII.

CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán CII) vừa công bố thông tin về việc triệu tập ĐHCĐ bất thường và giảm tỷ lệ sở hữu tại CII E&C và CTCP Đầu tư Nước Tân Hiệp.

Triệu tập ĐHCĐ bất thường

HĐQT công ty đã thống nhất triệu tập ĐHCĐ bất thường nhằm thông qua việc bổ nhiệm 1 thành viên HĐQT do Quỹ đầu tư Hàn Quốc đề cử; giảm tỷ lệ sở hữu của CII tại CII E&C và một số nội dung khác.

Trước đó, HĐQT công ty cũng đã họp phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2017 dự kiến trình ĐHCĐ sắp tới với mụac tiêu doanh thu 5.252 tỷ đồng bao gồm cả doanh thu tài chính; lợi nhuận sau thuế khoảng 1.287 tỷ đồng trong đó lợi nhuận ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 1.061 tỷ đồng.

Giảm tỷ lệ sở hữu tại CII E&C

Nhằm chuẩn bị triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2017, CII tính chuyển đổi CTCP Hạ tầng CII (CII E&C) - đơn vị thành viên do CII sở hữu 99,54% vốn điều lệ - thành công ty đại chúng và đăng ký niêm yết trên HoSE trong năm 2017.

CII E&C có vốn điều lệ 400 tỷ đồng. CII dự kiến sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại CII E&C xuống còn 51,1% tương ứng với việc CII sẽ bán ra 19,37 triệu cổ phần CII E&C với giá bán dự kiến 22.000 đồng/cổ phần, hơn gấp đôi giá vốn hiện tại của CII (10.437 đồng/cổ phần), thu về khoảng 230 tỷ đồng.

Giảm tỷ lệ sở hữu tại Nước Tân Hiệp

Chủ tịch HĐQT công ty đã ban hành quyết định chấp thuận cho CII chuyển nhượng toàn bộ 10,32 triệu cổ phần Nước Tân Hiệp mà công ty đang nắm giữ (tương đương 43% vốn điều lệ Nước Tân Hiệp).

Trên báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2016 của CII, khoản đầu tư vào Nước Tân Hiệp của CII đến thời điểm cuối quý 3 có giá trị 32,25 tỷ đồng.

Lương Bằng

Theo Thời đại/CII