Dừng thi công xây dựng với dự án khu đô thị mới quốc tế Đa Phước

03/04/2017

Chính quyền thành phố Đà Nẵng lại vừa công bố quyết định buộc dừng thi công xây dựng với dự án khu đô thị mới quốc tế Đa Phước, do chủ đầu tư đã không tuân thủ đầy đủ các thủ tục hành chính cho phép.

Kiểm tra của các cơ quan chức năng Đà Nẵng ở dự án này vào ngày 27/3/2017 cho thấy, doanh nghiệp đang cho thi công hạng mục mương thoát nước ở công trình mà vẫn chưa hoàn thành thủ tục báo cáo đánh giá tác động môi trường và thẩm định PCCC.

Chủ đầu tư dự án, công ty TNHH The Sunrise Bay lý giải là đang làm hồ sơ thẩm định tác động môi trường gử cơ quan chức năng và chờ phản hồi. Về giấy phép đầu tư cũng như giấy phép xây dựng hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án, doanh nghiệp đã được cấp phép đầy đủ.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng yêu cầu doanh nghiệp dừng thi công hạng mục bờ kè lấn biển và san lấp ra vịnh Đà Nẵng, để chủ đầu tư giải trình về nguồn gốc vật liệu đã dùng san lấp mặt bằng thi công.

Hạng mục này, đã được cấp phép xây dựng từ trước, với diện tích phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 là 46,6 ha. 

Dư luận và thông tin báo chí gần đây đã đánh giá, khối lượng vật liệu doanh nghiệp sử dụng san lấp lấn biển được lấy từ khu vực Cửa Đại qua dự án chống xói lở bờ biển tại đây. 

Các thông tin bên lề cho biết, những đơn vị thi công hút cát bồi đắp, chống xói lở bờ biển đã lợi dụng kẽ hở chính sách để vận chuyển hàng trăm ngàn m3 cát ra Đà Nẵng phục vụ dự án The Sunrise Bay.

Hiện nay, các cơ quan chức năng tại Quảng Nam đã phải vào cuộc để điều tra thông tin này. Do đó, Thanh tra sở Xây dựng Đà Nẵng cũng buộc chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới quốc tế Đa Phước phải giải trình tường tận vấn đề.

Nhạc Duy Hạ