Một số sản phẩm thép nhập khẩu được miễn áp dụng biện pháp tự vệ.

01/03/2017

Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản số 1099/BCT-QLTT gửi Tổng cục Hải quan hướng dẫn bổ sung việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với mặt hàng phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam.

Trước đó, tại Quyết định số 2968 ban hành ngày 18/7/2016, Bộ Công Thương đưa ra nhóm các sản phẩm thép dài và phôi thép có một trong số các đặc điểm sau được loại khỏi phạm vi áp dụng biện pháp tự vệ: Phôi thép không có mặt cắt nganh hình chữ nhật (kể cả hình vuông), chiều rộng lớn hơn 2 lần chiều dày, kích thước trung bình chiều rộng và chiều dày <100mm hoặc >180mm; Thép thanh tròn trơn, đường kính danh nghĩa lớn hơn 14mm; Phôi thép chứa một trong các nguyên tố các hàm lượng phần trăm (%) thuộc các phạm vi: Si>0,60%; C>0,37%; Cr>0,60%; Cu>0,60%; Ni>0,60%; Thép chứa một trong các nguyên tố chứa hàm lượng phầm trăm (%) thuộc phạm vi: Si>0,60%; C>0,37%; Cr>0,60%; Cu>0,60%; Ni>0,60%.

Các cá nhân, tổ chức nhập khẩu các mặt hàng phôi thép và thép dài kể trên để được miễn áp dụng biên pháp tự vệ, khi nhập khẩu hàng hóa cần cung cấp cho cơ quan hải quan các giấy tờ phù hợp để chứng minh hàng hóa nhập khẩu thỏa mãn các tiêu chí được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ như trên.

Ngày 9/11/2016, Bộ Công Thương cũng đã có văn bản hướng dẫn việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với phôi và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam. Tại công văn này, Bộ đã có hướng dẫn chi tiết và giải thích rõ Tiêu chuẩn Việt Nam về thép thanh tròn trơn do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố (TCVN 1651-1:2008) được áp dụng cho các sản phẩm ở dạng cuộn, dạng thẳng và các sản phẩm được nắn thẳng. Nhưng công văn này mới chỉ đề cập đến tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1651-1:2008 đối với thép cốt bê tông, trong khi đó Việt Nam vẫn phải nhập khẩu các mác thép khác phục vụ cho ngành sản xuất chế tạo cơ khí và lĩnh vực khác phù hợp với các tiêu chuẩn đã được quy định.

Do đó, trong văn bản lần này, Bộ Công Thương đã hướng dẫn chi tiết dòng sản phẩm thứ 3 được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ kể trên. Cụ thể, đối với sản phẩm thép thanh tròn trơn, đường kính danh nghĩa lớn hơn 14mm sẽ được hiểu là thép tròn trơn bao gồm cả dạng cuộn và dạng thẳng, đường kính danh nghĩa lớn hơn 14mm.

(Theo Báo Xây dựng Online)