TCH: Lợi nhuận hợp nhất 6 tháng đạt gần 286 tỷ đồng – tăng gấp 3 lần cùng kỳ

01/11/2016

Một điểm đáng chú ý trong BCTC của TCH là công ty có ghi nhận 182,8 tỷ đồng lợi nhuận thu được từ việc mua rẻ HHS.

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã chứng khoán: TCH) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm tài chính 2016 (giai đoạn từ 1/7/2016 đến ngày 30/9/2016). Theo đó, công ty đạt đạt 481 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 103 tỷ đồng – gấp 3 lần cùng kỳ.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm tài chính 2016, TCH đạt trên 612 tỷ đồng doanh thu và 285,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Theo kế hoạch năm tài chính 2016, TCH đặt mục tiêu 2.050 tỷ đồng doanh thu và 388 tỷ đồng LNST. Như vậy, sau 6 tháng, TCH đã hoàn thành 74,2% kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Một điểm đáng chú ý trong BCTC của TCH là công ty có ghi nhận 182,8 tỷ đồng lợi nhuận thu được từ việc mua rẻ HHS.

Trong quý trước, TCH đã bắt đầu mua HHS và nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên trên 20%. Lợi nhuận từ việc mua rẻ lần đầu được hạch toán vào lợi nhuận khác giá trị gần 167 tỷ đồng. Tuy nhiên trong quý này, khi TCH tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu tại HHS lên tới 36,58% thì theo thông tư 202, khoản lợi nhuận này được hạch toán trực tiếp vào lợi nhuận chưa phân phối. Do vậy, tổng lợi nhuận chưa phân phối 6 tháng đầu năm tài chính 2016 của TCH lên tới 475 tỷ đồng.

Đóng góp chính trong cơ cấu doanh thu 6 tháng đầu năm tài chính 2016 là hoạt động kinh doanh đầu kéo Mỹ International của TCH là 488 tỷ đồng, tăng so với con số 177 tỷ đồng của 6 tháng cùng kỳ năm trước. Theo công văn giải trình của TCH, lý do có sự tăng trưởng nêu trên do Công ty mới chỉ ký hợp đồng phân phối xe đầu kéo Mỹ từ tháng 5/2016.

Về mảng bất động sản, TCH cho biết, Công ty con (CTCP Thương Mại Hưng Việt) vẫn tiếp tục có doanh thu từ bán căn hộ, khai thác các tài sản tại dự án GoldenLand Building.

Mai Linh

Theo Trí thức trẻ/TCH