Thêm 4 mã cổ phiếu gia nhập sàn UpCOM

01/11/2016

Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch trên UpCUM của 4 doanh nghiệp trên lên đến 473 tỷ đồng.

25 triệu cổ phiếu CQT của Xi măng Quán Triều VVMI

CTCP Xi măng Quán Triều là một đơn vị hoạch toán độc lập trực thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV (MVB) có vốn điều lệ ban đầu 120 tỷ đồng. Lần gần đây nhất, tháng 5/2015 công ty tiến hành tăng vốn điều lệ lên 250 tỷ đồng như hiện nay.

Tính đến 30/4/2016, Xi măng Quán Triều có 625 cổ đông trong đó Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV là cổ đông lớn duy nhất nắm giữ 84,91% vốn điều lệ. Xi măng Quán Triều là doanh nghiệp chuyên sản xuất Xi măng, Clinker…Toàn bộ 25 triệu cổ phiếu CQT của công ty chính thức giao dịch trên UpCOM từ 1/11 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 10.000 đồng/cổ phiếu.

19,3 triệu cổ phiếu C21 của CTCP Thế kỷ 21

Toàn bộ 19,33 triệu cổ phiếu C21 của CTCP Thế kỷ 21 giao dịch trên UpCOM từ 1/11 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 18.000 đồng/cổ phiếu.

CTCP Thế kỷ 21 tiền thân là Công ty TNHH Tuổi Trẻ, thành lập năm 1994 với 116 thành viên gồm cơ quan Báo Tuổi Trẻ, phóng viên, nhân viên…vốn điều lệ ban đầu 12 tỷ đồng. Lần gần đây nhất, tháng 8/2010, công ty đã tiến hành tăng vốn điều lệ lên hơn 193 tỷ như hiện nay. Tháng 7/2011, công ty đã từng chính thức niêm yết trên Sàn Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh với mã chứng khoán C21, song đến tháng 9/2015 công ty đã hủy niêm yết tự nguyện.

Tính đến 26/8/2016, C21 có 2 cổ đông lớn là ông Trần Minh Đức (5,62%) và tổ chức nước ngoài Vietnam Property Holding (5,26%).

1,9 triệu cổ phiếu LQN của Licogi Quảng Ngãi

CTCP Licogi Quảng Ngãi đăng ký giao dịch toàn bộ gần 1,9 triệu cổ phiếu LQN với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 10.000 đồng/cổ phiếu.

1 triệu cổ phiếu RTS của Tín hiệu đường sắt Đà Nẵng

CTCP Thông tin Tín hiệu Đường Sắt Đà Nẵng đăng ký giao dịch toàn bộ 1,08 triệu cổ phiếu RTS với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 10.000 đồng/cổ phiếu.

Lương Bằng

Theo Thời đại