Ưu tiên đầu tư đường sắt cao tốc đoạn TP.HCM-Nha Trang

17/10/2016

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ GTVT sớm cập nhật các nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu,hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độcao Bắc-Nam;

Trình Hội đồng thẩm định Nhà nước, Thủ tướng, Chính phủ thông qua năm 2017 để xem xét, trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến và trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư vào năm 2018.

Khi được Quốc hội thông qua, cần chuẩn bị kỹ về thiết kế kỹ thuật và nguồn vốn để năm 2022-2030 thực hiện xong các dự án ưu tiên như Hà Nội - Vinh và TP.HCM - Nha Trang.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GTVT làm việc với Bộ KH&ĐT để bố trí vốn ngân sách cho công tác chuẩn bị đầu tư dự án. Ngoài ra, Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất với JICA tiếp tục hỗ trợ hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, lựa chọn tư vấn nước ngoài thẩm tra dự án trước khi trình Thủ tướng và Hội đồng thẩm định Nhà nước.

Theo GN

Pháp luật Tp Hồ Chí Minh