Bản đồ Quy Hoạch Sóc Trăng mới nhất 2020 - 2035 tầm nhìn 2050

Cập nhật bản đồ TP Sóc Trăng mới nhất 2020 - 2035 tầm nhìn 2050, bản đồ phân định ranh giới TP Sóc Trăng với các Huyện, Thị Xã khác của tỉnh Sóc Trăng.

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ PHÂN KHU CHỨC NĂNG

Xem bản đầy đủ

SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG GIAO THÔNG

Xem bản đầy đủ

BẢN VẼ THIẾT KẾ ĐÔ THỊ

Xem bản đầy đủ

 

- Quyết định số 2789/QĐ-UBND. Tải về tại đây

- Bãn vẽ Thiết kế đô thị. Tải về tại đây

- Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống giao thông. Tải về tại đây

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và sử dụng phân khu chức năng. Tải về tại đây

- Điều chỉnh quy hoạch chung Xây dựng thành phố sóc trăng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Tải về tại đây