Hạ Long: Buông lỏng quản lý trật tự xây dựng đô thị

07/12/2016

Thanh tra công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng đô thị; trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC), phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại phường Tuần Châu, UBND TP Hạ Long đã chỉ ra hàng loạt sai phạm.

 
Thanh tra công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị trong 3 năm (2011 - 2013) đoàn thanh tra đã chỉ ra, UBND phường Tuần Châu cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo biến động đất đai chưa đầy đủ; việc bổ sung, cập nhật tên thửa đất không đúng quy định; một số thửa đất phát sinh chưa được cập nhật, chỉnh lý kịp thời.
 
Hầu hết các hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đảm bảo về mặt thời gian giải quyết; một số hồ sơ bị kéo dài nhiều năm không rõ lý do.
 
Thanh tra công tác quản lý trật tự đô thị, qua kiểm tra thực địa 19 hồ sơ, đoàn thanh tra phát hiện 17 trường hợp có hành vi xây nhà, xây công trình không phép; sử dụng đất không đúng mục đích; lấn chiếm đất công do UBND phường quản lý.
 
Trong 17 công trình vi phạm chỉ có duy nhất 1 trường hợp đã thực hiện việc khắc phục hậu quả, 16 trường hợp còn lại vẫn tiếp tục hoàn thiện công trình và đưa vào sử dụng; không thực hiện cấp phép, làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc thực hiện tháo dỡ phần diện tích lấn chiếm.
 
Bên cạnh đó, UBND phường Tuần Châu đã làm thất thu ngân sách 17,5 triệu đồng do để hết thời hiệu thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
 
Đoàn thanh tra khẳng định: Công tác quản lý, kiểm tra, phát hiện hành vi vi phạm của UBND phường Tuần Châu chưa chặt chẽ, sát sao, kịp thời; còn để phát sinh nhiều hiện tượng lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép.
 
Việc quản lý trật tự xây dựng đô thị còn nhiều bất cập, chưa kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm. Đa số các trường hợp xây dựng không phép, sai phép thường được phát hiện ở giai đoạn công trình đã hoàn thành phần móng hoặc đang thực hiện thi công tường nhà, mái, có trường hợp đã đổ mái tầng 2, có công trình đã hoàn thiện.
 
Việc lập biên bản vi phạm, hồ sơ xử lý của UBND phường, Đội Thanh tra xây dựng và trật tự đô thị còn sơ sài, thiếu chặt chẽ; biên bản lập tại hiện trường không ghi số ô, số thửa đất vi phạm.
 
UBND phường không đôn đốc đối tượng vi phạm thực hiện quyết định xử phạt; không tổ chức cưỡng chế thực hiện đối với một số trường hợp dẫn đến làm thất thu ngân sách và tạo ý thức xem thường pháp luật đối với đối tượng vi phạm, giảm hiệu lực quản lý Nhà nước.
 
Thanh tra công tác tiếp dân và giải quyết KN, TC, PCTN, lãng phí trong 3 năm, đoàn thanh tra cũng chỉ rõ, công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ giải quyết đơn thư còn yếu dẫn đến tình trạng thất lạc hồ sơ. Tại thời điểm đoàn thanh tra làm việc, UBND phường Tuần Châu không cung cấp được hồ sơ giải quyết các vụ việc trong giai đoạn 2011 - 2013.
 
Việc thực hiện chế độ báo cáo công tác tiếp dân và giải quyết KN, TC; công tác PCTN theo định kỳ, đột xuất chưa đảm bảo quy định. UBND phường không lưu bản kê khai tài sản thu nhập của các đối tượng kê khai...
 
Đoàn thanh tra khẳng định, để xảy ra những tồn tại, thiếu sót trên, trách nhiệm thuộc về cán bộ trực tiếp được phân công nhiệm vụ; trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thuộc về người đứng đầu các đơn vị: UBND phường Tuần Châu, Đội Thanh tra xây dựng và Trật tự đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường.
 
Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu UBND phường Tuần Châu tổ chức cưỡng chế thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả tại quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. UBND phường và các đơn vị chức năng kiểm tra, lập biên bản, yêu cầu hộ dân làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất tránh thất thu tiền sử dụng đất.
 
Đồng thời, đối với các trường hợp lấn chiếm đất, đối tượng vi phạm vẫn cố tình thực hiện, hoàn thiện công trình đưa vào sử dụng, yêu cầu UBND phường Tuần Châu tham mưu, đề xuất biện pháp để tổ chức cưỡng chế.
 
Trọng Tài (Thanh tra)