Khu nhà ở Tân Long, thị xã Tân Uyên vừa được UBND tỉnh cho phép đầu tư và xây dựng

20/04/2018

Vừa thu hồi 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển nhượng đất trồng cây lâu năm của các hộ gia đình. UBND tỉnh Bình Dương đã cho phép Công ty cổ phần bất động sản đầu tư và phát triển Nam Bình Dương thực hiện dự án khu nhà ở tại Tân Uyên.

Cụ thể, UBND Bình Dương cho phép Công ty Nam Bình Dương được sử dụng khu đất có tổng diện tích 55.264m2 để thực hiện dự án Khu nhà ở Tân Long tại phường Uyên Hưng có vị trí tiếp giáp khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng.

Nguồn gốc khu đất có từ việc UBND thu hồi 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 2 hộ gia đình và chuyển nhượng đất trồng cây lâu năm của hộ Nguyễn Công Trúc.

UBND Bình Dương cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích 53.509,9m2, trong đó gồm 1.218m2 đất trong cây lâu năm và 52.291,9m2 đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Đối với phần diện tích 1.754,1m2 đất trồng cây lâu năm thuộc hành lang lộ giới thì việc quản lý, sử dụng được thực hiện theo các quy định về hành lang an toàn đường bộ.

Trong 53.509,9m2 chuyển mục đích thì:

Giao đất có thu Tiền sử dụng đất với diện tích 28.670m2, mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị gồm đất nhà ở liên kế 27.063m2 và đất nhà chung cư 1.607m2;

Giao đất không thu Tiền sử dụng đất với diện tích 23.406,9m2 gồm: đất khu vui chơi - giải trí công cộng (đất cây xanh) 5.499m2, Đất thủy lợi (trạm xử lý nước thải) 383m2, Đất giao thông (gồm đất hành lang kỹ thuật, đất giao thông) 17.524,9m2;

Cho thuê đất với hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền một lần với diện tích 1.433m2, mục đích sử dụng là đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo.

UBND Bình Dương cũng giao Sở Tài chính xác định số tiền Công ty Nam Bình Dương phải nộp tương đương giá trị quỹ đât 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước nhằm bổ sung vào ngân sách địa phương dành để đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội.

CafeLand.vn