Đầu tư gần 1.800 tỷ đồng xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công 2

25/03/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 353/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công 2, TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Dự án có tổng vốn đầu tư là 1.757,776 tỷ đồng, được lấy từ vốn ngân sách địa phương và vốn vận động từ nhà đầu tư ứng trước tiền thuê đất (giai đoạn 1 là 50 ha đầu tiên). Các giai đoạn tiếp theo, nguồn vốn được tỉnh Thái Nguyên lấy từ nguồn vận động từ nhà đầu tư ứng trước của giai đoạn 1 để triển khai dự án và thực hiện theo phương thức cuốn chiếu.

Theo đó, việc đầu tư dự án nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư; trong đó ưu tiên thu hút đầu tư để phát triển các ngành công nghiệp như: cơ chế chế tạo máy, sản xuất, cơ khí, lắp rắp ô tô; sản phẩm hàng điện tử... tạo động lực tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế xã hội, tăng nguồn thu ngân sách.

Quy mô diện tích khu công nghiệp 250 ha gồm các hàng mục: Đền bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng hệ thống đường giao thông, hệ thống cấp, bến bãi, thoát nước mưa, hệ thống cấp nước sạch và cấp nước chữa cháy, hệ thống thu gom nước thải, hệ thống cáp điện, cây xanh, hệ thống quan trắc môi trường tự động và nhà máy xử lý nước thải.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2017 đến năm 2020. Địa điểm thực hiện tại xã Tân Quan, TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

UBND tỉnh Thái Nguyên chịu trách nhiệm chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên. Tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy hoạch được duyệt theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, tiến độ và mục tiêu đầu tư. Phối hợp với cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo quy định. 

(Theo Vietstock)