Doanh thu đầu năm 2018 của Vingroup tăng 70%

03/05/2018

Mới đây Tập đoàn Vingroup vừa báo cáo với Bộ Tài Chính về doanh thu Quý I 2018 có sự tăng trưởng cao, tăng 70% so với cùng kỳ. Theo đó, doanh thu bán hàng tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, dịch vụ khách sạn, du lịch, giải trí cùng các dịch vụ cho thuê bất động sản khác đều tăng so với 2017

Trong đó, doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản là 20.354 tỷ đồng, tăng 94% so với cùng kỳ năm 2017. Doanh thu bán hàng tại siêu thị, cửa hàng tiện ích và các cửa hàng bán kẻ khác đạt 4.131 tỷ đồng, tăng 74,5% so với cùng kỳ. Doanh thu cung cấp các dịch vụ khách sạn, du lịch vui chơi giải trí và các dịch vụ liên quan đạt 1.886 tỷ đồng. Doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp các dịch vụ liên quan đạt 1.287 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán cũng tăng tương ứng với doanh thu từ mức 10.218 tỷ đồng trong quý 1/2017 lên mức 21.808 tỷ đồng trong quý 1/2018.

Doanh thu tài chính tăng 66,6%  so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu đến từ thu nhập từ hoạt động đầu tư. Chi phí tài chính trong kỳ cũng giảm 29,9% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do giảm chi phí lãi vay.

Kết thúc quý 1/2018, Vingroup ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 2.534 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.009 tỷ đồng, tăng lần lượt 104% và 70% so với cùng kỳ năm 2017.

Diệu Trang