Gỗ Thuận An (GTA): 9 tháng hoàn thành 93% kế hoạch lợi nhuận, dự kiến tiêu thụ 113.400m3 gỗ trong quý 4

17/10/2016

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Gỗ Thuận An đạt 368,6 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 10,59 tỷ đồng, thực hiện được 93% chỉ tiêu lợi nhuận năm mà Đại hội cổ đông giao phó.

Ngày 12/10 vừa qua, CTCP Chế biến Gỗ Thuận An (mã chứng khoánGTA) đã tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường nhằm thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung điều lệ công ty cho phù hợp và thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2013-2016 là bà Nguyễn Thu Hương thay thế bà Nguyễn Thị Thanh Hương từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Ngoài ra, HĐQT công ty cũng đã họp thông qua kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2016 với các chỉ tiêu cơ bản về doanh thu và lợi nhuận cùng sản lượng sản xuất, tiêu thụ.

Kết quả kinh doanh

Theo đó, tính riêng quý 3/2016, công ty đã khai thác được 110ha diện tích cao su thanh lý; sơ chế được 5.746m3 gỗ và sản xuất tinh chế được 1.586m3 gỗ; Gỗ ghép tấm sản xuất được 158m3. Cũng trong quý 3, công ty tiêu thụ được 6.553m3 gỗ sơ chế; 1.905,3 gỗ tinh chế và 158m3 gỗ ghép tấm. Doanh thu quý 3 đạt 126,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 4 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Gỗ Thuận An đạt 368,6 tỷ đồng doanh thu, hoàn thành 78% chỉ tiêu cả năm (469,9 tỷ đồng), đồng thời, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 10,59 tỷ đồng, thực hiện được 93% chỉ tiêu lợi nhuận năm mà Đại hội cổ đông giao phó.

Về sản lượng sản xuất, 9 tháng Gỗ Thuận An khai thác được 558ha diện tích cao su thanh lý; sơ chế được 28.356m3 gỗ - thực hiện được 64,6% kế hoạch năm; gỗ tinh chế sản xuất được 4.686m3; gỗ ghép tấm đạt 436m3.

Về sản lượng tiêu thụ, 9 tháng công ty tiêu thụ được 29.126m3 gỗ các loại trong đó gỗ sơ chế đạt 23.782m3; gỗ tinh chế đạt 4.907m3 còn lại là gỗ ghép tấm. Tỷ trọng gỗ sơ chế chiếm phần lớn sản lượng tiêu thụ.

Chỉ tiêu SXKD quý 4/2016

HĐQT công ty cũng thông qua chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý 4/2016 với doanh thu ước khoảng 113,4 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế dự kiến 4,74 tỷ đồng. Trong đó, dự kiến khai thác được 250ha diện tích cao su; sơ chế được 10.900m3 gỗ, tinh chế được 1.350m3 gỗ, và sản xuất được 100m3 gỗ ghép tấm.

Về tiêu thụ, dự kiến dạt khoảng 113.400m3 gỗ các loại trong đó sản lượng gỗ phôi dự kiến đạt 8.000m3 còn lại gỗ tinh chế khoảng 1.450m3.

Thanh Mai

Theo Trí thức trẻ/GTA