Phân bón Bình Điền (BFC): 9 tháng lãi sau thuế 255 tỷ đồng, tạm ứng 20% cổ tức bằng tiền

07/11/2016

Ngày 25/11/2016 sẽ chốt danh sách cổ đông và ngày chi trả dự kiến 12/12/2016.

CTCP Phân bón Bình Điền (mã chứng khoán BFC) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 và tạm ứng cổ tức bằng tiền.

Kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2016

Riêng quý 3, công ty sản xuất được 160.878 tấn phân bón, tăng 8,6% so với cùng kỳ; sản lượng tiêu thụ đạt 153.630 tấn. Lợi nhuận trước thuế đạt 103,75 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế của riêng công ty mẹ đạt 83,16 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, lượng phân bón sản xuất được 470.841 tấn, tăng 15% so với cùng kỳ; lượng hàng tiêu thụ được đạt 98,8 tấn. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 307,35 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ và hoàn thành 83,2% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế riêng công ty mẹ đạt 198,29 tỷ đồng.

 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2016

HĐQT công ty cũng đặt mục tiêu quý 4 sản xuất 167.559 tấn phân bón, tiêu thụ 160.624 tấn. Tổng doanh thu hợp nhất ước đạt trên 1.575 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến 77,6 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng công ty mẹ 63,7 tỷ đồng.

Tạm ứng cổ tức năm 2016

Với kết quả đạt được, HĐQT thống nhất thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016 với tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Số cổ tức chi trả tính trên vốn điều lệ 571,67 tỷ đồng. Tương ứng Phân bón Bình Điền sẽ chi hơn 114 tỷ đồng tạm ứng cổ tức lần này cho cổ đông.

Ngày 25/11/2016 sẽ chốt danh sách cổ đông và ngày chi trả dự kiến 12/12/2016.

Hiện Tập đoàn hóa chất Việt Nam (Vinachem) đang là cổ đông lớn nhất nắm giữ 65% vốn điều lệ của Phân bón Bình Điền. Vinachem sẽ nhận về hơn 74 tỷ đồng tiền mặt lần này.

Mai Nguyễn

Theo InfoNet