Thủy điện Thác Mơ: Trích lập dự phòng đầu tư thêm 41 tỷ đồng, 9 tháng báo lãi 83 tỷ đồng

Chi phí tài chính 9 tháng tăng mạnh, là do Thủy điện Thác Mơ trích lập thêm gần 42 tỷ đồng dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán và tổn thất đầu tư vào CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh.

CTCP Thủy điện Thác Mơ (mã chứng khoán TMP) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2016.

Tính riêng quý 3/2016, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 146,5 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm đến 11%, do vậy, lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 80,7 tỷ đồng, chỉ giảm 3,3 tỷ đồng so với quý 3 năm ngoái.

Quý này, doanh thu tài chính giảm nhẹ trong khi chi phí lãi vay tăng mạnh hơn 3 ,3 tỷ đồng, song nhờ công ty tiết giảm được 4 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp, nên cuối quý lãi trước thuế hơn 65 tỷ đồng, giảm 5% so với quý 3/2015.

 

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, Thủy điện Thác Mơ đạt 347,6 tỷ đồng doanh thu, hoàn thành 73% kế hoạch năm dù giảm đến 29% so với cùng kỳ; tuy nhiên, do nửa đầu năm giá vốn tăng cao nên lũy kế 9 tháng giá vốn chỉ giảm được 17%, tỷ lệ giảm ít hơn doanh thu.

Dù doanh thu tài chính tăng gần 6 tỷ đồng, nhưng chi phí tài chính vượt mức từ hơn 20 tỷ đồng lên 70,7 tỷ đồng, tương ứng mức tăng gấp 3,5 lần, do vậy Thủy điện Thác Mơ chỉ còn lãi trước thuế hơn 100 tỷ đồng. Nguyên nhân chi phí tài chính tăng mạnh, là do công ty trích lập thêm gần 42 tỷ đồng dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán và tổn thất đầu tư vào CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh. Đồng thời, chi phí lãi vay cùng tăng mạnh từ 20 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng, và tiết giảm được 16 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp.

Với những tiêu điểm đó, tính chung 9 tháng đầu năm Thủy điện Thác Mơ đạt hơn 83 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, chỉ bằng 45% lợi nhuận đạt được cùng kỳ năm ngoái, trong đó lợi nhuận ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt trên 79,3 tỷ đồng. Nếu so với kế hoạch lợi nhuận cả năm (125,13 tỷ đồng), thì Thủy điện Thác Mơ mới hoàn thành hơn 66% chỉ tiêu mà ĐHCĐ giao phó.

Đối với Nhiệt điện Quảng Ninh, trên báo cáo tài chính bán niên 2016 của công ty, tính đến cuối tháng 6/2016, Nhiệt điện Quảng Ninh vẫn còn ghi nhận khoản lỗ lũy kế gần 1.500 tỷ đồng.

Thanh Mai

Theo Trí thức trẻ

Có thể bạn quan tâm
Mới cập nhật

Bán được giá tốt,

Cho thuê nhanh chóng!

Hàng ngàn người đã bán và cho thuê trên bds123.vn

Bán và cho thuê với bds123.vn
Hỗ trợ thanh toán, nạp tiền
0839.202.123
Trợ giúp đăng tin
0903.642.123
Trợ giúp đăng tin
098.999.7054
Trợ giúp đăng tin
078.615.7689